บริษัท ไฮโดรแม็ก แอดว๊านซ์ ระยอง เราจำหน่าย อุปกรณ์ไฮโดรลิค และนิวเมติกทุกชนิด

รวมไปถึงการออกแบบ ติดตั่ง และซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิคด้วยทีมงานช่างที่มีคุณภาพ เรายินดีให้คำปรึกษา

แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบไฮโดรลิค และนิวเมติก เรายังให้บริการอัดสายไฮโดรลิค

ดัดท่อตามแบบ เช่าแม่แรง เช่าปั๊มเทสแรงดันและคาลิเบรท อุปกรณ์ เช่น Pressure Gauge, Valve และ Meter ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2/35 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 Tel : 0-3869-1931

Fax : 0-3869-2002 E-mail : maxchineengineeting@hotmail.com